Εγγυήσεις Προϊόντων

Σε όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται η R-TMG Performance παρέχεται εγγύηση, η οποία ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα προϊόντα δεν υπάρχει εγγύηση θα πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό που συνοδεύει το συγκεκριμένο προϊόν.

H R-TMG Performance διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των προϊόντων πριν αυτά προχωρήσουν στο αρμόδιο τμήμα των κατασκευαστών.