Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία μας RTMG με πεδίο εφαρμογής στο Σχεδιασμό,Ανάπτυξη,Παραγωγή,Εμπορία Εξαρτημάτων Αυτοκινήτων και την Τεχνική Υποστήριξη των Πελατών της έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.

Η πιστοποίηση ISO σημαίνει ότι η εταιρεία RTMG αποτελείται από εκπαιδευμένο προσωπικό που σκοπό έχει να διασφαλίζει την την ομαλή επεξεργασία και τυποποίηση των προϊόντων μας με πρωτεύον στόχο να σας παρέχει την άριστη ποιότητα.

Η RTMG δεσμεύεται να ελέγχει και να επιθεωρεί αμερόληπτα τα προϊόντα,τις διεργασίες και τα συστήματα διαχείρησης.Διαττηρεί δομές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι η διεργασία των προϊόντων διεξάγεται από έμπειρους και τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες.

  iso1 iso3 

  iso4  iso5

iso5